Điều khoản sử dụng trực tuyến của Nhà thuốc Bạch Mai™

Thỏa thuận với Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Trải nghiệm trực tuyến Nhà thuốc Bạch Mai, bao gồm trang web này (www.nhathuocbachmai.vn) và thông tin, cộng đồng và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn và những người dùng khác thông qua trang web này. Nhà thuốc Bạch Mai™ muốn bạn và những người dùng khác có quyền truy cập an toàn, thú vị vào Trải nghiệm trực tuyến, vì vậy chúng tôi đã thiết lập các điều khoản, điều kiện và chính sách này (Điều khoản sử dụng).

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG KINH NGHIỆM TRỰC TUYẾN, BẠN ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý, KHÔNG SỬ DỤNG KINH NGHIỆM TRỰC TUYẾN.

Nhà thuốc Bạch Mai™ có thể thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần của Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Bạn nên định kỳ kiểm tra các Điều khoản sử dụng này để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trải nghiệm trực tuyến sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản sử dụng này sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó. Miễn là bạn tuân thủ các Điều khoản sử dụng này, Nhà thuốc Bạch Mai™ cấp cho bạn một đặc quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, giới hạn để truy cập và sử dụng Trải nghiệm trực tuyến.

Nội dung

Tất cả thông tin, dữ liệu, phần mềm, hình ảnh, đồ họa, video, văn bản, hình ảnh, kiểu chữ, âm thanh và tài liệu khác (gọi chung là nội dung), bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lựa chọn, phối hợp, sắp xếp và nâng cao Nội dung đó, có trong Trải nghiệm trực tuyến được sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép bởi hoặc đối với Nhà thuốc Bạch Mai™ và được bảo vệ bởi luật thương mại, luật bản quyền, bằng sáng chế và nhãn hiệu và nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh. 

Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không một phần nào của Trải nghiệm trực tuyến và không có Nội dung nào có thể được sao chép, sao chép, tái bản, tải lên, đăng tải, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào (bao gồm cả phản chiếu cho bất kỳ máy tính, máy chủ, trang web hoặc phương tiện khác để xuất bản hoặc phân phối hoặc cho bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhà thuốc Bạch Mai™

Bạn không được sửa đổi, xóa, xóa, gia tăng, thêm vào, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, tạo các tác phẩm phái sinh từ hoặc bằng bất kỳ cách nào khai thác bất kỳ Nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần. Nếu không có giới hạn cụ thể nào được hiển thị, bạn có thể tạo các bản sao của các phần được chọn của Nội dung, miễn là các bản sao đó chỉ được tạo cho thông tin cá nhân của bạn và sử dụng phi thương mại và bạn không thay đổi hoặc sửa đổi Nội dung theo bất kỳ cách nào và duy trì mọi thông báo có trong Nội dung, như tất cả các thông báo bản quyền, truyền thuyết thương hiệu hoặc thông báo quyền sở hữu khác. Nội dung liên quan đến sức khỏe.

Bất kỳ Nội dung nào liên quan đến sức khỏe nằm trong Trải nghiệm trực tuyến đều mô tả các nguyên tắc chung về chăm sóc sức khỏe không nên được hiểu là hướng dẫn cụ thể cho từng bệnh nhân. Nó không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn với bác sĩ của bạn, và không nên được sử dụng để chẩn đoán hoặc điều trị một vấn đề sức khỏe mà không hỏi ý kiến ​​bác sĩ của bạn. Nó chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng để xác định điều trị cho các tình trạng y tế cụ thể. Chỉ có một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới có thể làm điều đó. Kinh nghiệm Trực tuyến và các thông tin và tài nguyên liên quan đến sức khỏe của nó không nhằm mục đích và không được coi là kết xuất của tư vấn hoặc dịch vụ y tế, điều dưỡng hoặc chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp, hoặc thực hành y tế, điều dưỡng hoặc chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp trong bất kỳ khu vực pháp lý nào. Bạn nên thảo luận về thông tin được cung cấp với bác sĩ, dược sĩ, y tá hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép khác. Bạn cũng nên kiểm tra thông tin sản phẩm (bao gồm gói) về liều lượng, biện pháp phòng ngừa, cảnh báo, tương tác và chống chỉ định trước khi sử dụng hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị, thuốc, thảo dược, vitamin hoặc chất bổ sung nào được thảo luận trên Trải nghiệm trực tuyến này.

Bạn hiểu và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, Nhà thuốc Bạch Mai™ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc hành động dựa trên thông tin có trong hoặc có thể truy cập thông qua Trải nghiệm trực tuyến. Việc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi, hoặc xuất hiện trên, trải nghiệm trực tuyến hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. 

Điều trị đúng các tình trạng sức khỏe phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm, nhưng không giới hạn ở lịch sử y tế, chế độ ăn uống, lối sống và chế độ dùng thuốc của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể đánh giá và giải quyết tốt nhất các nhu cầu chăm sóc sức khỏe cá nhân của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi bắt đầu chế độ ăn kiêng, thể dục hoặc chế độ bổ sung mới. Nếu bạn đang gặp khủng hoảng y tế, vui lòng gọi 115 hoặc liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp tại địa phương ngay lập tức.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba 

Trải nghiệm trực tuyến này có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba độc lập khác. Nhà thuốc Bạch Mai™ cung cấp các liên kết này chỉ để bạn tham khảo. Nhà thuốc Bạch Mai™ không kiểm soát các trang web này và Nhà thuốc Bạch Mai™ không chịu trách nhiệm và không xác nhận, nội dung và tài nguyên của họ hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp thông qua các trang web của bên thứ ba đó. 

Riêng tư 

Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi, cũng áp dụng cho việc bạn sử dụng Trải nghiệm trực tuyến. Để xem Chính sách bảo mật đầy đủ của chúng tôi, bấm vào đây.

Link Truyền thông điện tử 

Tôi xác nhận rằng tôi đã nhập thông tin của riêng mình và cho phép được liên hệ theo địa chỉ email và / hoặc số điện thoại được cung cấp bởi các cuộc gọi / tin nhắn văn bản và / hoặc tin nhắn được ghi âm trước, bởi Nhà thuốc Bạch Mai™, về các sản phẩm / dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng, bất kể trạng thái của tôi trong bất kỳ danh sách nào. Tôi hiểu sự đồng ý không phải là một điều kiện mua hàng. 

Ngoài email, tôi hiểu rằng Nhà thuốc Bạch Mai™ có thể sử dụng liên lạc SMS để tương tác với tôi trên cơ sở định kỳ với 1 SMS cho mỗi sự kiện có thể áp dụng và tôi sẽ nhận được xác nhận SMS về việc đăng ký của mình khi kết thúc quá trình đăng ký . Những tin nhắn này có thể bao gồm thông tin cá nhân hạn chế về đơn thuốc, điều trị hoặc lợi ích của tôi và những cá nhân có quyền truy cập vào điện thoại di động, tài khoản nhà cung cấp hoặc địa chỉ email của tôi cũng sẽ có thể xem thông tin này. 

Tôi hiểu rằng tôi có thể ngừng nhận thông báo qua email bằng cách gọi Nhà thuốc Bạch Mai™ theo số 024. 6328. 0499. Tôi cũng hiểu rằng tôi có thể từ chối liên lạc SMS bất cứ lúc nào bằng cách nhắn tin STOP đến 024. 6328. 0499, tại thời điểm đó tôi sẽ nhận được phản hồi xác nhận rằng tôi đã hủy đăng ký. Tôi hiểu rằng tôi có thể nhắn tin TRỢ GIÚP tới 024. 6328. 0499 để tìm hiểu thêm về dịch vụ liên lạc SMS của Nhà thuốc Bạch Mai™. Nhà thuốc Bạch Mai™ áp dụng phí riêng cho cảnh báo văn bản; tuy nhiên, tôi hiểu rằng nhắn tin và tốc độ dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ di động của tôi có thể được áp dụng và tôi chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào như vậy. 

Xem Chính sách quyền riêng tư của Nhà thuốc Bạch Mai™ tại đây

Ứng xử của bạn

 Bạn phải ít nhất 18 tuổi để sử dụng Trải nghiệm trực tuyến. Bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn hoạt động của trải nghiệm trực tuyến hoặc bất kỳ người nào khác sử dụng Trải nghiệm trực tuyến theo bất kỳ cách nào. Bất kỳ hành vi nào của bạn, theo quyết định riêng của chúng tôi, hạn chế, ngăn chặn hoặc can thiệp vào khả năng của bất kỳ người dùng nào khác để tận hưởng Trải nghiệm trực tuyến này sẽ không được phép, kể cả bằng cách hack hoặc xóa bất kỳ phần nào của Trải nghiệm trực tuyến này hoặc bằng cách tham gia trong mật khẩu Khai thác, spam hoặc các hoạt động gây rối khác.

 Bạn không được sử dụng Trải nghiệm trực tuyến hoặc bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bị cấm theo các Điều khoản sử dụng này hoặc để thu hút việc thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc hoạt động nào khác vi phạm quyền của Nhà thuốc Bạch Mai™ hoặc các hoạt động khác. Bạn bị cấm đăng hoặc truyền qua Trải nghiệm trực tuyến bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, khiêu dâm, thô tục, đáng ghét, lừa đảo hoặc phân biệt chủng tộc, bất kỳ hình thức nào. bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tài liệu nào khuyến khích hành vi sẽ cấu thành tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào. Bạn không được sử dụng bất kỳ liên kết sâu nào của Wikipedia, cắt trang, dữ liệu, một phần mềm, một phần mềm, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp tự động, hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào, để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Trải nghiệm trực tuyến hoặc bất kỳ Nội dung nào, hoặc bằng bất kỳ cách nào tái tạo hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày Trải nghiệm trực tuyến hoặc bất kỳ Nội dung nào, để có được hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu, tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp một cách có chủ đích thông qua Trải nghiệm trực tuyến. 

Nhà thuốc Bạch Mai™ có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập và sử dụng Trải nghiệm trực tuyến này mà không cần thông báo, nếu chúng tôi tin, theo quyết định riêng của mình, việc đó vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào hoặc có hại cho lợi ích của chúng tôi hoặc lợi ích, bao gồm sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác, của người dùng khác hoặc bên thứ ba khác.

Tài khoản, mật khẩu và bảo mật 

Một số thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Trải nghiệm trực tuyến này có thể yêu cầu bạn tạo tài khoản (bao gồm thiết lập ID người dùng và mật khẩu). Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin bạn giữ cho tài khoản của mình, bao gồm cả mật khẩu và cho tất cả các hoạt động xảy ra liên quan đến mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không cho phép người khác, kể cả những người có tài khoản bị chấm dứt, truy cập Trải nghiệm trực tuyến này bằng tài khoản hoặc ID người dùng của bạn. Nhà thuốc Bạch Mai™ không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ các nghĩa vụ này. 

Đối với tài khoản của bạn, bạn đồng ý cung cấp thông tin trung thực, chính xác, hiện tại và đầy đủ về bản thân. Bạn có trách nhiệm duy trì và cập nhật kịp thời thông tin tài khoản này để giữ cho nó đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào là lừa đảo, không đúng sự thật, không chính xác, không đầy đủ hoặc không hiện hành hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là lừa đảo, không đúng sự thật, không chính xác, không đầy đủ hoặc không có hiện tại, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn không cần thông báo và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Trải nghiệm trực tuyến hiện tại và trong tương lai này. Vì mọi chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trải nghiệm trực tuyến có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể ngay lập tức hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản của bạn cũng như tất cả thông tin và tệp có liên quan trong tài khoản của bạn và cấm mọi quyền truy cập vào các tệp đó hoặc Trực tuyến này Kinh nghiệm. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ chấm dứt quyền truy cập vào tài khoản của bạn hoặc Trải nghiệm trực tuyến này. 

Bằng cách sử dụng Trải nghiệm trực tuyến, bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng việc truyền Internet không bao giờ hoàn toàn riêng tư hoặc an toàn. Bạn hiểu rằng bất kỳ tin nhắn hoặc thông tin nào bạn gửi đến Trải nghiệm trực tuyến đều có thể bị người khác đọc hoặc chặn, ngay cả khi có một thông báo đặc biệt rằng một đường truyền cụ thể (ví dụ: thông tin thẻ tín dụng) được mã hóa. 

Thông tin tài khoản của bạn và một số thông tin khác về bạn phải tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi 

Chính sách điện thoại không dây 

Bằng cách cung cấp số điện thoại không dây của bạn cho Nhà thuốc Bạch Mai™, bạn hoàn toàn đồng ý với Nhà thuốc Bạch Mai™ gọi cho bạn theo số điện thoại này trực tiếp hoặc thông qua một hệ thống tự động. 

Chọn tham gia Thành viên của Nhà thuốc Bạch Mai

Tôi xác nhận rằng tôi đã nhập thông tin của riêng mình và cho phép được liên hệ theo địa chỉ email và / hoặc số điện thoại được cung cấp bởi các cuộc gọi / tin nhắn văn bản và / hoặc tin nhắn được ghi âm trước, bởi Nhà thuốc Bạch Mai™, về các sản phẩm / dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng, bất kể trạng thái của tôi trong bất kỳ danh sách nào. Tôi hiểu sự đồng ý không phải là một điều kiện mua hàng. Tin nhắn và dữ liệu có thể được áp dụng từ nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Chuyển đơn thuốc và yêu cầu 

Bằng cách hoàn tất quy trình đăng ký trực tuyến và thêm phương thức thanh toán của bạn, bạn đồng ý cho Nhà thuốc Bạch Mai™chuyển đơn thuốc từ (các) nhà thuốc hiện tại của bạn và / hoặc liên hệ với (các) người kê toa của bạn để nhận toa thuốc mới. 

Khước từ 

Nhà thuốc Bạch Mai™ KHÔNG HỨA KINH NGHIỆM TRỰC TUYẾN HOẶC BẤT KỲ  NỘI DUNG, DỊCH VỤ HOẶC ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẢI NGHIỆM TRỰC TUYẾN vẫn ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM HOẶC KHÔNG GIỚI HẠN CỦA BẠN KINH NGHIỆM TRỰC TUYẾN VÀ NỘI DUNG TRỰC TUYẾN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ VÀ CUNG CẤP, KHÔNG CÓ ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO CỦA MỌI LOẠI. Nhà thuốc Bạch Mai™ KHÔNG THỂ ĐẢM BẢO ĐÁNH GIÁ MỌI PHIM HOẶC DỮ LIỆU KHÁC BẠN TẢI XUỐNG TỪ TRANG WEB miễn phí và  KHÔNG MIỄN PHÍ VIRUSES HOẶC LIÊN TỤC HOẶC TÍNH NĂNG NỔI BẬT. Nhà thuốc Bạch Mai™ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TUYỆT ĐỐI HOẶC ĐẠI DIỆN VÀ ĐẢM BẢO ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM VỀ THÔNG TIN, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM, VẬT LIỆU VÀ BẤT Kỳ CÁC TÀI LIỆU NÀO CÓ TRÁCH NHIỆM TRÊN NÀY . Nhà thuốc Bạch Mai™ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT kỳ VÀ TẤT CẢ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI, NHIỆM VỤ VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BẤT Kỳ BÊN THỨ BA NÀO LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG KINH NGHIỆM TRỰC TUYẾN BẠN ĐÁNH GIÁ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC BẠN SỬ DỤNG KINH NGHIỆM TRỰC TUYẾN VÀ MỌI TRANG WEB LIÊN KẾT. GIẢI PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN CHỐNG LẠI Nhà thuốc Bạch Mai™ CHO BỆNH NHÂN VỚI KINH NGHIỆM TRỰC TUYẾN HOẶC BẤT Kỳ NỘI DUNG NÀO ĐỂ DỪNG SỬ DỤNG KINH NGHIỆM TRỰC TUYẾN HOẶC BẤT Kỳ NỘI DUNG NÀO. GIỚI HẠN NÀY CỦA TIN CẬY LÀ MỘT PHẦN CỦA THƯƠNG LƯỢNG GIỮA CÁC BÊN.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm trên đối với mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc thương tích gây ra bởi bất kỳ lỗi nào về hiệu suất, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, lỗi, chậm trễ trong vận hành hoặc truyền, virus máy tính, lỗi đường truyền, đánh cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép vào, thay đổi hoặc sử dụng, cho dù vi phạm hợp đồng, tra tấn, sơ suất hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động nào khác. Nhà thuốc Bạch Mai™ có quyền thực hiện bất kỳ điều nào sau đây, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo: (i) sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động hoặc truy cập vào Trải nghiệm trực tuyến hoặc bất kỳ phần nào của Trải nghiệm trực tuyến, vì bất kỳ lý do nào; (ii) để sửa đổi hoặc thay đổi Trải nghiệm trực tuyến hoặc bất kỳ phần nào của Trải nghiệm trực tuyến và bất kỳ chính sách hoặc điều khoản hiện hành nào; và (iii) làm gián đoạn hoạt động của Trải nghiệm trực tuyến hoặc bất kỳ phần nào của Trải nghiệm trực tuyến, khi cần thiết để thực hiện bảo trì thường xuyên hoặc không thường xuyên, sửa lỗi hoặc thay đổi khác. 

Hạn chế của trách nhiệm pháp lý 

KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO vẫn ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT Kỳ VIỆC NÀO, ĐỘC ĐÁO, SỰ CỐ, TUYỆT VỜI HOẶC TUYỆT VỜI CỦA CHÚNG TÔI, BAO GỒM CHO MẤT LỢI NHUẬN CỦA CHÚNG KINH NGHIỆM TRỰC TUYẾN, (ii) CHI PHÍ THỦ TỤC GIAO DỊCH HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ KẾT QUẢ TỪ BẤT KỲ, HÀNG NÀO, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ MUA HOẶC GIẢI QUYẾT HOẶC THÔNG ĐIỆP ĐƯỢC NHẬN (iii) TIẾP CẬN LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC THAY ĐỔI CÁC TRUYỀN ĐỘNG CỦA BẠN HOẶC DỮ LIỆU TRÊN KINH NGHIỆM TRỰC TUYẾN; (iv) TUYÊN BỐ HOẶC ĐIỀU KIỆN BẤT K PAR BÊN THỨ BA NÀO TRÊN KINH NGHIỆM TRỰC TUYẾN; HOẶC (v) BẤT K MAT VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN KINH NGHIỆM TRỰC TUYẾN, DỄ DÀNG TRONG HỢP ĐỒNG, ĐẠI DIỆN HOẶC HÀNH ĐỘNG NGHIÊM TRỌNG KHÁC TRONG ĐÁNH GIÁ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TUYỆT VỜI HOẶC LIÊN QUAN, GIỚI HẠN BỀN VỮNG KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO BẠN. 

Nếu, bất kể các quy định khác trong các Điều khoản sử dụng này, Nhà thuốc Bạch Mai™ phải chịu trách nhiệm với bạn, mọi trách nhiệm pháp lý đối với Nhà thuốc Bạch Mai™ sẽ không vượt quá phí mà người dùng phải trả cho thông tin hoặc dịch vụ cụ thể được cung cấp. Nhà thuốc Bạch Mai™ không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trái phép Nội dung của chúng tôi bởi bất kỳ trang web nào khácSự bồi thường Bạn đồng ý bồi thường và giữ Nhà thuốc Bạch Mai™, cán bộ, giám đốc, cổ đông, người tiền nhiệm, người kế thừa của họ, nhân viên, đại lý, công ty con và chi nhánh, không bị tổn hại bởi bất kỳ yêu cầu, mất mát, trách nhiệm, khiếu nại hoặc chi phí nào (kể cả phí luật sư) Nhà thuốc Bạch Mai™ bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc với việc bạn sử dụng Trải nghiệm trực tuyến này.

Luật chi phối; Lựa chọn diễn đàn; Giải quyết tranh chấp 

Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản sử dụng này được xác định bởi một tòa án có thẩm quyền tài phán là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì nó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản sử dụng này, tất cả các điều khoản này vẫn còn hiệu lực. Bạn đồng ý rằng tất cả các vấn đề, bao gồm tất cả các tranh chấp, liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng thông tin hoặc dịch vụ của Nhà thuốc Bạch Mai™ hoặc về Trải nghiệm trực tuyến, bao gồm Nội dung của nó, sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của tòa án thành phố Hà Nội mà không liên quan đến xung đột của quy định của pháp luật. Bạn đồng ý với quyền tài phán cá nhân bởi và địa điểm tại các tòa án của thành phố Hà Nội và từ bỏ bất kỳ sự phản đối nào đối với khu vực hoặc địa điểm đó. Bất kỳ khiếu nại nào theo các Điều khoản sử dụng này phải được đưa ra trong vòng một (1) năm sau khi nguyên nhân của hành động phát sinh, hoặc yêu cầu hoặc nguyên nhân hành động đó bị cấm. Trong trường hợp có bất kỳ tranh cãi hoặc tranh chấp nào giữa Nhà thuốc Bạch Mai™ bạn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng thông tin hoặc dịch vụ của Nhà thuốc Bạch Mai™ hoặc về Trải nghiệm trực tuyến, bao gồm Nội dung của nó, các bên sẽ cố gắng, kịp thời và trung thực, để giải quyết bất kỳ tranh chấp như vậy. Nếu chúng tôi không thể giải quyết bất kỳ tranh chấp nào như vậy trong một thời gian hợp lý (không quá ba mươi (30) ngày), thì một trong hai bên có thể gửi tranh chấp hoặc tranh chấp đó để hòa giải. Nếu tranh chấp không thể được giải quyết thông qua hòa giải, thì các bên sẽ được tự do theo đuổi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào có sẵn cho họ theo luật hiện hành.

Phản hồi và thông tin

Nhà thuốc Bạch Mai™ hoan nghênh phản hồi của bạn. Bất kỳ phản hồi nào bạn cung cấp tại Trải nghiệm trực tuyến sẽ được coi là không bảo mật. Nhà thuốc Bạch Mai™ sẽ được miễn phí sử dụng thông tin đó trên cơ sở không hạn chế. 

Khiếu nại vi phạm bản quyền 

Nhà thuốc Bạch Mai™ tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu người dùng của chúng tôi làm điều tương tự. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã được sao chép và có thể truy cập được trên Trải nghiệm trực tuyến theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, bạn có thể thông báo cho chúng tôi bằng cách cung cấp cho đại lý bản quyền của chúng tôi thông tin sau: 

  • Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền lợi bản quyền;
  • Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm, bao gồm URL (tức là địa chỉ trang web) của địa điểm nơi Tác phẩm có bản quyền tồn tại hoặc bản sao của tác phẩm có bản quyền;
  • Nhận dạng URL hoặc vị trí cụ thể khác trên Trải nghiệm trực tuyến nơi có tài liệu mà bạn cho là vi phạm;
  • Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
  • Một tuyên bố của bạn rằng bạn có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép;
  • Một tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong Thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền. 

Đại lý của chúng tôi để thông báo về khiếu nại vi phạm bản quyền trên Trang web có thể được gửi qua thư như sau: 

Thông tin chung 

Nhà thuốc Bạch Mai™ có thể chọn giám sát các lĩnh vực Trải nghiệm trực tuyến bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác và có thể tiết lộ bất kỳ Nội dung, hồ sơ, Đệ trình hoặc thông tin điện tử dưới bất kỳ hình thức nào (i) để đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định hoặc yêu cầu nào của chính phủ; (ii) nếu việc tiết lộ đó là cần thiết hoặc phù hợp để vận hành Trải nghiệm trực tuyến; hoặc (iii) để bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi hoặc quyền của người dùng, nhà tài trợ, nhà cung cấp, người cấp phép hoặc thương nhân. Chúng tôi không chịu trách nhiệm sàng lọc, kiểm soát, chỉnh sửa hoặc giám sát Nội dung đó. Nếu được thông báo về nội dung bị cáo buộc vi phạm, phỉ báng, gây tổn hại, bất hợp pháp hoặc gây khó chịu, chúng tôi có thể điều tra cáo buộc và tự quyết định xem có nên xóa hoặc yêu cầu xóa Nội dung đó khỏi Trải nghiệm trực tuyến hay không. Nhà thuốc Bạch Mai™ không thất bại trong việc thực hiện nghiêm ngặt bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng và chính sách này sẽ không được hiểu là sự từ bỏ ngầm định của bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào. Các Điều khoản sử dụng và chính sách này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Nhà thuốc Bạch Mai™ điều chỉnh việc bạn sử dụng Trải nghiệm trực tuyến này. Như đã nêu ở trên, việc bạn sử dụng trang web này cũng tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nhà thuốc Bạch Mai™ nhiều cơ sở như một phần của mạng lưới nhà thuốc thuộc sở hữu chung. Nhà thuốc Bạch Mai™ có quyền xử lý hoặc điền vào đơn đặt hàng thuốc tại bất kỳ trang web nào tuân thủ các quy định của nhà thuốc. Nhà thuốc pha chế sẽ luôn được xác định trên nhãn thuốc. Tất cả các địa điểm Nhà thuốc Bạch Mai™ có thể được tìm thấy trong Hướng dẫn dịch vụ của chúng tôi. 

Câu hỏi hoặc thông tin bổ sung 

Thông tin trong trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Bản quyền 2017-2019 Nhà thuốc Bạch Mai™Bảo lưu mọi quyền. Cập nhật lần cuối vào ngày 11 tháng 2 năm 2019