Hệ tiêu hóa

A.T Famotidine 40 inj

Quick View

Hệ tim mạch & tạo máu

Adrenaline-BFS 1mg

Quick View

Aminoglycosid

Amikacin 250mg/ml

Quick View

Dinh dưỡng

Amiphargen 20ml

Quick View

Hệ thần kinh trung ương

Apotel Sol.Inf 1g-6.7ml

Quick View
Quick View

Penicillin

Bipisyn

Quick View

Cephalosporin

Cefobid 1g

Quick View

Cephalosporin

CefoXItin 2g

Quick View

Hệ thần kinh trung ương

Cerebrolysin 10ml

Quick View
Quick View

Gọi tư vấn: (024)-6328-0499

X