Hiển thị 1501–1550 của 1585 kết quả

Tai & Miệng /Họng

Viêm ngậm họng Dorithricin

Hệ tim mạch & tạo máu

Vifucamin

Gan & mật

Vihacaps 600mg

Penicillin

Vimotram

Hệ tim mạch & tạo máu

Vincerol 4mg

Hệ tiêu hóa

Vinfadin IV 20mg/2ml

Hệ thần kinh trung ương

Vinocerate 1000mg/4ml

Aminoglycosid

Vinphacine 500mg

Aminoglycosid

Vinphacine 500mg/2ml

Hormon steroid

Vinphason 100mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Vinphyton 1mg/1ml

Hệ thần kinh trung ương

Vintanil 500mg/5ml

Hệ tim mạch & tạo máu

Vinzix 20mg/2ml

Hệ tim mạch & tạo máu

Vinzix 40mg

Tây y

Vitamin A&D

Penicillin

Vitazovilin

Tây y

Vitfermin

Hệ tim mạch & tạo máu

Vixam 75mg

Gan & mật

Vohetin 50mg

Hệ thần kinh trung ương

Voltaren 50mg

Hệ thần kinh trung ương

Voltaren Emulgel 1% 20g

Hệ thần kinh trung ương

Voltaren SR 75mg

Hệ cơ xương

Waisan

Dị ứng & hệ miễn dịch

Wedes 50mg

Hệ tiêu hóa

Wongel Suspension

Hệ tim mạch & tạo máu

Wright 5mg

Hóa trị gây độc tế bào

Xalvobin 500mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Xarelto 10mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Xarelto 15mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Xarelto Tab 20mg

Hệ tiết niệu - sinh dục

Xatral SR 5mg

Hệ tiết niệu - sinh dục

Xatral XL 10mg

Hóa trị gây độc tế bào

Xelocapec 500mg

Các tác nhân dùng trong chẩn đoán hình ảnh & các chẩn đoán khác

Xenetix 350mg/ml 100ml

Cephalosporin

Xonesul-2

Dị ứng & hệ miễn dịch

Xyz, film-coated tablets

Dị ứng & hệ miễn dịch

Xyzal 5mg

Hệ thần kinh trung ương

Yafort 500mg

Hệ thần kinh trung ương

Yawin 30mg

Hệ tiêu hóa

Yesom 40mg

error: Nội dung đã được bảo vệ !