Hiển thị 51–60 của 60 kết quả

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Savi Acarbose 25

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Savi Glipizide 5

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Savi Metformin 850mg

Các thuốc khác ảnh hưởng đến chuyển hóa

Thiomax 200

Các thuốc khác ảnh hưởng đến chuyển hóa

Thiomax 300

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Trajenta Duo 2.5mg/850mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Trajenta Tab 5mg

Các thuốc khác ảnh hưởng đến chuyển hóa

Ubiheal 100mg

Các thuốc khác ảnh hưởng đến chuyển hóa

Ubiheal 200mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Zlatko 50mg

error: Nội dung đã được bảo vệ !