Hiển thị tất cả 11 kết quả

Hệ tim mạch & tạo máu

Adrenalin 1mg/1ml

Hệ tim mạch & tạo máu

Adrenalin 1mg/ml

Hệ tim mạch & tạo máu

Adrenaline-BFS 1mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Cordarone 150mg/3ml

Hệ tim mạch & tạo máu

Cordarone 200mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Digoxin Richter 0.25mg

Hệ tim mạch & tạo máu

DigoxineQualy 0.25mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Gold Q10+

Hệ tim mạch & tạo máu

Procoralan 5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Procoralan 7.5mg

error: Nội dung đã được bảo vệ !