Hiển thị tất cả 29 kết quả

Androgen & các thuốc tổng hợp có liên quan

Andriol Testocaps 40mg

Hormon steroid

Basmetin

Hormon (Nội tiết tố)

Benita 64mcg 120 liều

Hormon (Nội tiết tố)

Carbimazole 5mg

Hormon steroid

Depo Medrol 40mg/1ml

Hormon (Nội tiết tố)

Dexamethason 0.5mg

Estrogen, progesteron & các thuốc tổng hợp có liên quan

Duphaston Tab 10mg

Tây y

Glockner-5

Corticoid dùng cho mắt

Hydrocortisone Roussel 10mg

Estrogen, progesteron & các thuốc tổng hợp có liên quan

Livial 2.5mg

Hormon (Nội tiết tố)

Medexa 16mg

Hormon (Nội tiết tố)

Medexa 4mg

Hormon (Nội tiết tố)

Medrol 16mg

Hormon (Nội tiết tố)

Medrol 4mg

Hormon (Nội tiết tố)

Medsolu 4mg

Hormon (Nội tiết tố)

Meseca 50mcg 60 liều

Các thuốc khác có liên quan đến hormon

Octreotide 0.1mg/ml

Hormon steroid

Prednisolon 5mg

Hormon (Nội tiết tố)

Prednison 5mg

Hormon (Nội tiết tố)

Predsantyl 16mg

Estrogen, progesteron & các thuốc tổng hợp có liên quan

Progendo 200mg

Estrogen, progesteron & các thuốc tổng hợp có liên quan

Progestogel 80g

Hormon (Nội tiết tố)

Propylthiouracil 50mg

Hormon (Nội tiết tố)

Sandostatin 0.1mg/ml

Hormon (Nội tiết tố)

Solu-Medrol 40mg

Hormon (Nội tiết tố)

Thyrozol 5mg

Estrogen, progesteron & các thuốc tổng hợp có liên quan

Utrogestan 200mg

Hormon steroid

Vinphason 100mg

error: Nội dung đã được bảo vệ !