Hiển thị 51–68 của 68 kết quả

Corticoid dùng tại chỗ

Momate-S 10g

Corticoid dùng tại chỗ

Momex Nasal Spray

Corticoid dùng tại chỗ

Nazoster 0,05% Nasal Pray 120 liều

Các thuốc nhãn khoa khác

Povidone Iodine 10% 90ml (dùng ngoài)

Các thuốc nhãn khoa khác

PVP Iodin 10% 100ml

Các thuốc da liễu khác

Quantopic 0.1% 10g

Các thuốc da liễu khác

Rocimus 0.1%w/w 10g

Các thuốc da liễu khác

Sovalimus 0.03% 12g

Các thuốc da liễu khác

Strataderm 5g

Corticoid dùng tại chỗ

β-Sol 0.05% 10g

error: Nội dung đã được bảo vệ !