1. Nhà thuốc Bạch Mai không bán thuốc

Nhà thuốc Bạch Mai ra đời nhằm mục đích mang dịch vụ và thuốc của bệnh viện Bạch Mai đến tay bệnh nhân một cách đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chúng tôi không có bất cứ hiệu thuốc, quầy thuốc hay kho thuốc nào ở bên ngoài khuôn viên của bệnh viện Bạch Mai.

Hệ thống nhà thuốc của bệnh viện Bạch Mai bao gồm 09 nhà thuốc:

  • Nhà thuốc 24/7: Nhà thuốc số 3
  • Nhà thuốc trong giờ hành chính (thứ 2 – chủ nhật): 01 – 02 – 04 – 05 -06A – 06B – 08 – 09