Những câu hỏi thường gặp

Với thuốc theo đơn (Rx)

Nhà thuốc Bạch Mai tuân thủ tuyệt đối yêu cầu về việc tư vấn và hỗ trợ thuốc theo đơn theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Chúng tôi từ chối mọi trường hợp không có đơn thuốc hợp lệ.

Với thuốc không theo đơn (Rx)

Với thuốc không theo đơn, chúng tôi sẽ căn cứ vào các hồ sơ sức khỏe khác và tham vấn của các bác sĩ điều trị cho bạn để hỗ trợ bạn.

Nhà thuốc Bạch Mai hỗ trợ đơn thuốc của tất cả các bác sĩ

Nhà thuốc Bạch Mai hỗ trợ bệnh nhân trên toàn lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt đối xử với bất kỳ bệnh nhân đến từ đâu, điều trị ở tất cả các bệnh viện trên cả nước.

Yêu cầu duy nhất là đơn thuốc phải hợp lệ, chúng tôi luôn luôn hạnh phúc được hỗ trợ cho các bệnh nhân.

Được phép kiểm tra hóa đơn và thuốc trước khi thanh toán

Tất cả các thuốc và hóa đơn được đóng gói cẩn thận và cho phép bệnh nhân và người nhà kiểm tra cẩn thận và đầy đủ trước khi thanh toán.

Bệnh nhân có thể đến kiểm tra theo Hóa đơn thanh toán tại hệ thống nhà thuốc bệnh viện Bạch Mai.