Nhà thuốc Bạch Mai

Trang thông tin điện tử của hệ thống nhà thuốc bệnh viện Bạch Mai, giá niêm yết chỉ mang tính chất tham khảo. Bệnh nhân mua thuốc có hóa đơn thanh toán của bệnh viện Bạch Mai

Lưu ý: Bệnh viện Bạch Mai không có bất kỳ kho thuốc, nhà  thuốc, quầy thuốc ở bên ngoài bệnh viện