Dù luôn cố gắng cải thiện chất lượng và hoàn thiện nội dung mới nhất, nhưng Nhà thuốc Bạch Mai vẫn không tránh khỏi tình trạng nội dung sai lệch, không chính xác với thực tế hiện tại.

Nếu thấy Nhà thuốc, Dược sĩ nhà thuốc chia sẻ nội dung không đúng với thực tế hiện tại hoặc thông tin mà Bộ Y tế phê duyệt thì quý vị gửi giúp nhà thuốc một yêu cầu “Báo cáo nội dung không chính xác về cho nhà thuốc theo các cách liên hệ dưới đây.

Cảm ơn quý vị đã bỏ thời quan quý báu của mình để giúp MyPill sửa chữa những sai sót. Nếu quý vị có yêu cầu hỗ trợ gì xin liên hệ với nhà thuốc để được hỗ trợ nhanh nhất.