Hiển thị tất cả 38 kết quả

Hệ tim mạch & tạo máu

Adalat 10mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Adalat LA 20mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Adalat LA 30mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Adalat LA 60mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Amloda 5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Amlor 5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Amlor Cap 5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Amsyn 5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Atelec 10mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Atelec Tablets 10mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Beatil 4mg/5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Cardivasor 5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Coveram 10mg/10mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Coveram 10mg/5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Coveram 5mg/10mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Coveram 5mg/5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Cozaar XQ 5mg/100mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Exforge 10mg/160mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Exforge 5mg/80mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Felodil ER 5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Felodipin Stada 5mg retard

Hệ tim mạch & tạo máu

Herbesser R 100mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Herbesser Tab. 30mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Huntelaar 4mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Kavasdin 5

Hệ tim mạch & tạo máu

Lercanidipine Meyer

Hệ tim mạch & tạo máu

Lisonorm

Hệ tim mạch & tạo máu

Macorel 30mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Nicardipine Aguettant 10mg/10ml

Hệ tim mạch & tạo máu

Nifedipin Hasan 20 Retard

Hệ tim mạch & tạo máu

Nifedipin T20 Retard

Hệ tim mạch & tạo máu

Nifehexal 30 LA

Hệ tim mạch & tạo máu

Plendil Plus

Hệ tim mạch & tạo máu

Stadovas 5 CAP

Hệ tim mạch & tạo máu

Twynsta 40mg/5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Verarem 40

error: Nội dung đã được bảo vệ !