Hiển thị 1–50 của 56 kết quả

Dị ứng & hệ miễn dịch

A.T Desloratadin 60ml

Dị ứng & hệ miễn dịch

A.T Loratadin 10mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Advagraf 0.5mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Advagraf 1mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Advagraf 5mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Aerius 0.5mg/ml 60ml

Dị ứng & hệ miễn dịch

Aerius Tablets 5mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Aleradin 5mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Allergex 8mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Althax 120mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Audocals 5mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Bentarcin Capsule

Tây y

Betnapin

Dị ứng & hệ miễn dịch

Bilaxten 20mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Bvpalin 5mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Cebastin 20

Dị ứng & hệ miễn dịch

Cellcept 250mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Cellcept 500mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Certican 0.25mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Certican 0.5mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

CKD Myrept 500mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

CKDCipol-N 100mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

CKDCipol-N 25mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Danapha-Telfadin 60mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Ebastine normon 10mg

Hóa trị gây độc tế bào

Endoxan inj. 200mg

Tây y

Etmine 10mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Fefasdin 60

Dị ứng & hệ miễn dịch

Gefbin 10mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Gefbin 20mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Hikimel 1mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Immubron

Dị ứng & hệ miễn dịch

Leolen forte

Dị ứng & hệ miễn dịch

Lorfast 10mg

Hóa trị gây độc tế bào

Methotrexate-Belmed 2.5mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Meyerbastin 10

Dị ứng & hệ miễn dịch

Mezabastin 10mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Phagofi 10mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Pollezin 5mg

Các thuốc da liễu khác

Rocimus 0.1%w/w 10g

Dị ứng & hệ miễn dịch

Sandimmun Neoral Tab 25mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

SaViFexo 60mg

Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng

Singdot 10mg

Các thuốc da liễu khác

Sovalimus 0.03% 12g

Dị ứng & hệ miễn dịch

Telfast HD 180mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Thalidomid 50mg

error: Nội dung đã được bảo vệ !