Hiển thị 1–50 của 67 kết quả

Các thuốc khác ảnh hưởng đến chuyển hóa

Abanuti 1g

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Acabrose 50mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Azukon MR 30mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Berlthyrox 100mcg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

CoMiaryl 2mg/500mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Diamicron MR 30mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Diamicron MR 60mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Dorobay 50mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Euglim 2

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Forxiga 10mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Galvus Met 50mg/1000mg (Đức)

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Glisan 30 MR

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Glucobay 100mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Glucobay 50mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Glucophage 500mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Glucophage Tab 850mg 100’s

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Glucophage XR 1000 mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Glucophage XR 750mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Gluzitop MR 60mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Golddicron 30mg

Các thuốc khác ảnh hưởng đến chuyển hóa

Golheal 300

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Humalog Mix 50/50 Kwikpen

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Humulin 70/30 1000IU/10ml

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Humulin R 100 UI/ml

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Janumet 50mg/1000mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Jardiance 10mg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Lantus SoloStar 100UI/ml 3ml

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Levemir Flexpen 100UI/ml 3ml

Các thuốc khác ảnh hưởng đến chuyển hóa

Levocarvit 1g/10ml

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Levothyrox 100mcg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Levothyrox 50mcg

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Lipotocin Injection 300mg/12ml

Các thuốc khác ảnh hưởng đến chuyển hóa

Lyodura

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Metovance

Hệ nội tiết & chuyển hóa

Mixtard 30 100UI/ml x 10ml (Pháp)

Hệ nội tiết & chuyển hóa

NovoMix 30 Flexpen 100UI/ml 3ml

Hệ nội tiết & chuyển hóa

NovoRapid Flexpen 100UI/ml 3ml

Thuốc trị tiểu đường

OneTouch Select

Thuốc trị tiểu đường

OneTouch Verio

error: Nội dung đã được bảo vệ !