Hiển thị 51–100 của 296 kết quả

Hệ tim mạch & tạo máu

Cammic 250mg/5ml

Các loại thuốc tim mạch khác

Cammic 500mg

Tây y

Camzitol

Hệ tim mạch & tạo máu

Captopril 25mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Captopril Stada 25mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Cardivasor 5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Cardorite-10

Hệ tim mạch & tạo máu

Cavinton 5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Caviton Forte

Hệ tim mạch & tạo máu

CKDCanmodemore Plus Tab. 16/12.5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Clopias

Hệ tim mạch & tạo máu

Co-Aprovel 150/12.5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Co-Diovan 160mg/25mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Co-Diovan 80mg/12.5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Colosar-Denk 50/12.5

Hệ tim mạch & tạo máu

Concor 5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Concor Cor 2.5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Cordarone 150mg/3ml

Hệ tim mạch & tạo máu

Cordarone 200mg

Tây y

Covenbu 4mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Coveram 10mg/10mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Coveram 10mg/5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Coveram 5mg/10mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Coveram 5mg/5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Coversyl 10mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Coversyl 5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Coversyl Plus 5mg/1.25mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Cozaar 50mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Cozaar XQ 5mg/100mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Crestor 10mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Crestor 20mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Crestor 5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Cyclonamine 12.5% 2ml

Hệ tiêu hóa

Daflon 500mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Digoxin Richter 0.25mg

Hệ tim mạch & tạo máu

DigoxineQualy 0.25mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Diovan 160mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Diovan 80mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Diuresin SR 1.5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Domever 25mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Domitral 2.5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Donox 30mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Dopaso Tab 20mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Dorocardyl 40mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Dorosur 10mg

error: Nội dung đã được bảo vệ !