Hiển thị 201–250 của 296 kết quả

Hệ tim mạch & tạo máu

Perigard D

Hệ thần kinh trung ương

Pfertzel

Hệ thần kinh trung ương

Phezam 400/25mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Pitaterol Tablet 2mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Platetica

Hệ tim mạch & tạo máu

Plavix 300mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Plavix 75mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Plendil Plus

Hệ tim mạch & tạo máu

Pletaal 100mg

Tây y

PM Branin

Hệ tim mạch & tạo máu

PMS-Irbesartan 150mg

Các loại thuốc tim mạch khác

Pomatat

Hệ tim mạch & tạo máu

Pravacor 10mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Procoralan 5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Procoralan 7.5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Ramcamin

Hệ tim mạch & tạo máu

Ramipril GP 2.5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Ramipril GP 5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Regadrin B 200mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Renitec 5mg

Tây y

Ridlor 75mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Rishon 10mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Rosuvastatin SaVi 10mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Rosuvastatin Stada 10mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Rotalzon 50mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Rovatin Film-coated tablet 10mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Runolax 10mg

Hệ tim mạch & tạo máu

SaVi Ivabradine 7.5

Hệ tim mạch & tạo máu

SaVi Losartan 100

Hệ tim mạch & tạo máu

SaVi Losartan 50mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Savi prolol 2.5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

SaVi Prolol 5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

SaVi Valsartan 160

Hệ tim mạch & tạo máu

Savi Valsartan 80mg

Hệ tim mạch & tạo máu

SaViDimin 450mg/50mg

Hệ thần kinh trung ương

Semirad 10mg

Tây y

Seonar 5mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Simvastatin Savi 40

Hệ tim mạch & tạo máu

Sintrom 4mg

Hệ thần kinh trung ương

Sisrofen Tablet 5mg

Các tác nhân tạo máu

Solufemo 50mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Spiromide 50mg/40mg

Hệ tim mạch & tạo máu

Spiromide-40

Hệ tim mạch & tạo máu

Stadovas 5 CAP

error: Nội dung đã được bảo vệ !