Hiển thị tất cả 20 kết quả

Dị ứng & hệ miễn dịch

Advagraf 0.5mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Advagraf 1mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Advagraf 5mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Cellcept 250mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Cellcept 500mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Certican 0.25mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Certican 0.5mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

CKD Myrept 500mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

CKDCipol-N 100mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

CKDCipol-N 25mg

Hóa trị gây độc tế bào

Endoxan inj. 200mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Hikimel 1mg

Hóa trị gây độc tế bào

Methotrexate-Belmed 2.5mg

Các thuốc da liễu khác

Rocimus 0.1%w/w 10g

Dị ứng & hệ miễn dịch

Sandimmun Neoral Tab 25mg

Các thuốc da liễu khác

Sovalimus 0.03% 12g

Dị ứng & hệ miễn dịch

Thalidomid 50mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Thymogam 250mg

Dị ứng & hệ miễn dịch

Wedes 50mg

error: Nội dung đã được bảo vệ !