Hiển thị tất cả 18 kết quả

Tai & Miệng /Họng

Aliricin

Tai & Miệng /Họng

Anginovag

Tai & Miệng /Họng

Glycerinborat 2% 15ml

Tai & Miệng /Họng

Medoral 250ml

Tai & Miệng /Họng

Muối rửa mũi xoang Cát Linh

Tây y

Oracortia

Thuốc khử trùng tai có corticoid

Polydexa 10.5ml

Các thuốc nhãn khoa khác

Povidone Iodine 10% 90ml (dùng ngoài)

Các thuốc nhãn khoa khác

PVP Iodin 10% 100ml

Tai & Miệng /Họng

SMC AG+

Mắt

Tratrison

Tai & Miệng /Họng

Viêm ngậm họng Dorithricin

error: Nội dung đã được bảo vệ !