Hiển thị 1–50 của 56 kết quả

Hóa trị gây độc tế bào

5-Fluorouracil “Ebewe” 250mg/5ml

Hóa trị gây độc tế bào

5-Fluorouracil Ebewe 500mg/10ml

Hóa trị gây độc tế bào

A.T Carboplatin inj 50mg/5ml

Liệu pháp nhắm trúng đích

Afinitor 10mg

Liệu pháp nhắm trúng đích

Afinitor 2.5mg

Liệu pháp nhắm trúng đích

Afinitor 5mg

Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư

Anastrozole STADA 1mg

Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư

Anastrozole-Teva 1mg

Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư

Aremed 1mg Film-Coated Tablets

Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư

Arimidex 1mg

Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư

Aromasin 25mg

Liệu pháp nhắm trúng đích

Avastin 100mg/4ml

Hóa trị gây độc tế bào

Bestdocel 80

Hóa trị gây độc tế bào

Bigemax 1g

Hóa trị gây độc tế bào

Bigemax 200

Hóa trị gây độc tế bào

Bocartin 150

Hóa trị gây độc tế bào

Canpaxel 100

Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư

Casodex 50mg

Hóa trị gây độc tế bào

Condova 500mg

Hóa trị gây độc tế bào

Docetaxel 20mg/2ml

Hóa trị gây độc tế bào

Docetaxel 80mg/8ml

Liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư

Domide 50mg

Hóa trị gây độc tế bào

Doxorubicin Ebewe Inj 10mg/5ml

Hóa trị gây độc tế bào

Doxorubicin Ebewe Inj 50mg/25ml

Hóa trị gây độc tế bào

Endoxan inj. 200mg

Hóa trị gây độc tế bào

Epirubicin 10mg/5ml

Hóa trị gây độc tế bào

Epirubicin 50mg/25ml

Hóa trị gây độc tế bào

Etoposid Bidiphar

Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư

Femara 2.5mg

Liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư

Grafeel 300mcg/1ml

Hóa trị gây độc tế bào

Hydra Cap 500mg

Hóa trị gây độc tế bào

Hydrea 500mg

Hóa trị gây độc tế bào

Hytinon 500mg

Liệu pháp nhắm trúng đích

Iressa 250mg

Hóa trị gây độc tế bào

Irinotesin 40mg/2ml

Hóa trị gây độc tế bào

Lyoxatin 100

Hóa trị gây độc tế bào

Methotrexate-Belmed 2.5mg

Liệu pháp nhắm trúng đích

Nexavar 200mg

Hóa trị gây độc tế bào

Tadocel 80mg/2ml

Liệu pháp nhắm trúng đích

Tagrix 80

Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư

Tamifine 10mg

Liệu pháp nhắm trúng đích

Tarceva 100mg

Liệu pháp nhắm trúng đích

Tarceva 150mg

Hóa trị gây độc tế bào

Terzence-2.5

Hóa trị gây độc tế bào

Terzence-5

Dị ứng & hệ miễn dịch

Thalidomid 50mg

Liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư

Thalix-100

Hóa trị gây độc tế bào

Venutel 50mg

error: Nội dung đã được bảo vệ !