I-Sucr-In 100mg/5ml

  • Giá thuốc tham khảo: … đ/ống… đ/hộp 5 ống
  • Thuốc I-Sucr-In 100mg/5ml chỉ định điều trị cho bệnh nhân suy thận mạn cần đến lọc máu đang dùng erythropoietin. Bệnh nhân suy thận mạn cần đến thẩm phân qua màng bụng đang dùng erythropoietin. Bệnh nhân suy thận mạn chưa phải dùng các biện pháp lọc máu không dùng hoặc đang dùng erythropoietin.
  • Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 5ml
  • Xuất xứ: M/S Samrudh Pharmaceuticals – Ấn Độ

error: Nội dung đã được bảo vệ !